Chúng tôi ghi nhận tất cả những gì bạn yêu từ MINI – đi dạo, tăng tốc, hưởng thụ khi lái xe, sử dụng khoảng không một cách sáng tạo, thiết kế mang tính biểu tượng – và thêm một chiều hướng hoàn toàn mới.

Chúng tôi đã khởi động một phong cách sống điện hóa. Chúng tôi khai thác sức mạnh của điện để trau dồi những trải nghiệm về điện. Đây là sự pha trộn hoàn hảo giữa công nghệ và cảm giác.

XE MINI ĐIỆN